upravni odbor

Članovi upravnog odbora

Predsjednica
Mirjana Milić iz K. Starog, Kneza Višeslava 19. e-mail: mirjanam@kifst.hr, gsm: 098/98 97 780

Dopredsjednik
Augustin Tvrdić iz K. Kambelovca, Frane Franića 8. e-mail: ksr.negojsija@gmail.com, gsm: 099/28 49 974

Član
Marinko Kovačev iz K. Lukšića, Obrov 35. e-mail: marinko153@gmail.com, gsm: 099/7330 521

Član
Marko Tešija iz K. Kambelovca, Kralja Krešimira 88. e-mail: marko.tesija@net.hr, gsm: 099/32 33 150

Član
Jakša Alfirević iz Splita, Doverska 17. e-mail: jaksa.alfirevic@xnet.hr, gsm: 091/36 55 874

Član
Ante Topić iz Solina, Bunje 85A. e-mail: ante.topic.st@gmail.com, gsm: 098/95 38 278

Član
Ivica Brkić iz K. Starog, Bana Jelačića 71. e-mail: ivica.brkic7@yahoo.com.hr, gsm: 098/37 19 28

Član
Pero Sunara iz K. Novog, Crnoći I/60. e-mail: nkgoskk@gmail.com, gsm: 095/91 36 495

Član
Tino Pavić iz K. Štafilića, Cesta dr. Franje Tuđmana 1244, e-mail: tpavic888@gmail.com, gsm: 091/22 24 216

 

Članovi nadzornog odbora

 

Predsjednik
Nino Nikolić iz Trogira, Kamenita 9, e-mail: ninonikolic76@gmail.com, gsm: 091/73 39 630

Član
Ivona Bašić iz K. Lukšića, Lindlarska 31, e-mail: orka3@net.hr, gsm: 091/22 78 755

Član
Josip Barić iz K. Sućurca, Zrinsko Frankopanska 11, e-mail: mera.baric@gmail.com, gsm: 091/72 24 879