članice zajednice

Članice Zajednice športskih udruga su poredane po abecednom redu

AIKIDO KLUB KAŠTELA-GEN KI

Kaštel Sućurac, F.Jurčinovića 20, OIB 44763969464 - predsjednik Jakša Alfirević

- ostali podatci...

GIMNASTIČKI KLUB - KAŠTELA

Kaštel Sućurac, Brače Radić 6, OIB 59414558315 - predsjednica Danica Stipović

 

HRVATSKI NOGOMETNI KLUB - JADRAN

Kaštel Sućurac, Tamunić 46, OIB 51804417409 - predjednik Dragan Božin

HRVATSKI NOGOMETNI KLUB - VAL KAŠTELA

Kaštel Stari, Vukovarska 34, OIB  21665888111 - predsjednik Slavnko Gotovac

 

logoJUDO KLUB - DALMACIJA CEMENT

Kaštel Sućurac, Dr.Antona Alfirevića 26, OIB  58372765430 - predsjednik Zoran Blažević

 

logoJUDO KLUB - KAŠTELA

Kaštel Stari, Put Blata 45, OIB  59662947332 - predsjednik Boško Rozga

 

logoKICK BOXSING KLUB - UNI RENT

Kaštel Kambelovac, Don Klementa Tadina 7, OIB  03136447948 - predsjednik Miljenko Šarac

 

KLUB DIZAČA UTEGA - KAŠTELA

Kaštel Štafilić, Javorska 7, OIB 49912840692 - predsjednik Nino Nikolić

KLUB ŠPORTSKIH RIBOLOVACA - NEBOJSIJA

Kaštel Kambelovac, Biskupa Frane Franića 8, OIB 70303567522 - predsjednik Vlado Šolić

logoKOŠARKAŠKI KLUB - KAŠTELA

Kaštel Sućurac, Braće Radić 1b , OIB 79131109077 - predsjednik Joško Lukin

 

MALONOGOMETNI KLUB - BONITO

Kaštel Novi, Biskupa Pavla Žanića 79, OIB 20380303694 - predsjednik Joško Žarković

NOGOMETNI KLUB - GOŠK

Kaštel Gomilica, A. B. Šimića 21, OIB  44949937353 - predsjednik Martin Botica

logoODBOJKAŠKI KLUB - MARINA KAŠTELA

Kaštel Gomilica, Franje Tuđmana 213,OIB:  03785866257 - predsjednik Ante Topić

 

logoODBOJKAŠKI KLUB - MLADOST-MARINA KAŠTELA

Kaštel Lukšić, Brce 1, OIB  05580903168 - predsjednik Marinko Kovačev

 

PIKADO KLUB - POSEJDON

Kaštel Kambelovac, Trg Brce 13, OIB  18206698551 - predsjednik Ivan Ljubas

PLESNI KLUB - LOLITA

Kaštel Lukšić, Sinokoše 19, OIB  93894601519 - predsjednica Lolita Šimunović

PLIVAČKI KLUB - KAŠTELA

Kaštel Lukšić, Lindarska 14, OIB 11579428452 - predsjednica Đina Topić

logoRUKOMETNI KLUB - RIBOLA KAŠTELA

Kaštel Gomiliai, A. B. Šimića 21, OIB  36633688150 - predsjednik Davor Pavlov

 

SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA GRADA KAŠTELA

Kaštel Stari, Slavonska 7, OIB  81857677644 - predsjednik Zoran Blažević

STOLNOTENISKI KLUB - KAŠTELA

Kaštel Gomilica, Milinkovo 24, OIB  55019451869 - predsjednik Ino Hercegovac

ŠAHOVSKI KLUB - PETAR SEDLAR-PEPE

Kaštel Novi, Narodnog Preporoda 4, OIB  78407815690 - predsjednik Ivica Brkić

TENIS KLUB - KAŠTELA

Kaštel Novi, F.Tuđmana 769, OIB  92020306702 - predsjednik Ivica Lukas

logoTENIS KLUB - RESNIK

Kaštel Štafilić, Njiva sv.Petra 6, OIB  963882278899 - predsjednik Tomislav Škoja

 

logoTWIRLING KLUB - KAŠTELA

Kaštel Stari, Slavonska 7, OIB  50395241406 - predsjednica Milenka Preradov

 

logoTWIRLING KLUB - KORAK

Kaštel Kambelovac, Kralja Krešimira 28, - predsjednik Ivan Tošić

 

UDRUGA ZA MALI NOGOMET KAŠTELA

Kaštel Novi, Narodnog Preporoda 4, OIB  08949688072 - predsjednik Vinko Milić

logoVESLAČKI KLUB - MARINA KAŠTELA

Kaštel Kambelovac, Polantana 9, OIB  79294829512 - predsjednik Marko Sabljić

 

logoŽENSKI NOGOMETNI KLUB - DALMACIJA

Kaštel Stari, Bruna Bušića 78, OIB  07689869771 - predsjednica Anita Čavka

 

ODBOJKAŠKI KLUB KAŠTELA

Kaštel Stari, Slavonska 7, OIB: 32415530688 - predsjednik Nikola Višić

logoŽENSKI RUKOMETNI KLUB - MARINA KAŠTELA

Kaštel Sućurac, Obala kralja Tomislava 33, OIB: 49413518306 - predsjednik Josip Lijić