Odluka o sazivanju redovne sjednice Skupštine

22.12.2021. | Rad zajednice


ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KAŠTELA
Braće Radić 1b. 21212 Kaštel Sućurac
Broj: PRED-7.1.1.3/2021.
PREDSJEDNIK
Dne, 21.12.2021.
Na temelju članka 41., stavak 1., točka 2. Statuta Zajednice športskih udruga Kaštela i članka 9., sta-vak 4. Poslovnika o radu Skupštine Zajednice športskih udruga Kaštela, a sukladno zaključku Uprav-nog odbora kao ovlaštenog predlagača za sazivanje sjednice redovite Skupštine, broj: 7.1.1.3/2021. od 21.12.2021. godine donosim slijedeću
O D L U K U
1. Sazivam sjednicu redovite Skupštine Zajednice športskih udruga Kaštela.
2. Sjednica će se održati dana 30.12.2021. godine (četvrtak) u 18:00 sati , TELEFONSKIM PUTEM
3. Za sjednicu redovne Skupštine predlažem slijedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine od 27.04.2021. godine
2. Informacija Skupštini o imenovanju Verifikacijskog povjerenstva od strane Predsjednice (članak 17., sta-vak 3. Poslovnika o radu Skupštine)
3. Izviješće Verifikacijskog povjerenstva
4. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
5. Plan rada Zajednice za 2022. godinu
6. Financijski plan za 2021. – REBALANS
7. Financijski plan za 2022. godinu
8. Plan javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2022 – izvješće
9. Izmjene i dopune Detaljnog plana raspodjele sredstava za sufinanciranje programa športskih udruga Grada Kaštela za 2021. godinu – izvješće
10. Popis članica koje ispunjavaju uvjete za prijem u stalno članstvo
11. Razno

4. Sjednici redovne Skupštine mogu nazočiti i na njoj odlučivati ovlašteni predstavnici članica Zajednice sukladno Odluci Upravnog odbora o strukturi i broju predstavnika u Skupštini broj: 8.1.3./2021, od 21.12.2021. godine.

Predsjednica Mirjana Milić
VISITS: 3219